Privatumo politika

ĮSPĖJIMAS DĖL TEISĖTUMO, AUTORINIŲ TEISIŲ IR PRIVATUMO

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso UAB „AG SERVICE“, todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.
Šiame tinklapyje esanti raidinė santrumpa AG Service ir AG Service logotipas yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai . UAB „AG SERVICE“ yra registruotas firmos vardas, saugomas Lietuvos Refspublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiti šiame tinklapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Teisėtumo išlyga
Bet kokia šiame tinklapyje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. UAB „AG Service“ negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl tinklapyje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. UAB „AG SERVICE“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklapyje esančią informaciją.
Informacija pateikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantinių įsipareigojimų dėl tinkamumo kokiam nors tikslui pasiekti. Tinklapio savininkas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyje esančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo, o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus. Tinklapio savininkas negarantuoja jam siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.

Privatumo apsauga
UAB „AG Service“ visomis įmanomomis priemonėmis siekia užtikrinti tinklapio lankytojų, vartotojų ir klientų privatumo apsaugą.

Asmeninė informacija
Dalis tinklapio lankytoją liečiančios informacijos surenkama automatiškai apsilankymo tinklapyje momentu - norint prisijungti prie serverio, kuriame yra lankytoją dominanti informacija, serveris automatiškai identifikuoja lankytojo interneto protokolo adresą (IP). Tinklapio savininkas šio identifikavimo pagalba stebi ir analizuoja tinklapio atskirų dalių lankomumą. Lankytojų asmens tapatybė nėra atskleidžiama. Tinklapio savininkas įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims, nepriklausantiems AG Group įmonių grupei, su lankytojo asmeniu susijusios informacijos, gaunamos lankytojo apsilankymo šiame tinklapyje metu. Trečiųjų asmenų tinklapiams tokia privatumo apsauga netaikoma.

Tarptautiniai asmeninės informacijos perdavimai
Kadangi internetas veikia pasauliniu mastu, lankytojui lankant atskiras šio tinklapio dalis teks perduoti minėtą informaciją už Lietuvos Respublikos ribų. Jūsų lankymasis šiame tinklapyje ir elektroninis informacijos perdavimas reiškia jūsų sutikimą tokiems tarptautiniams informacijos perdavimams

Atsiliepimai

"UAB „AG Service“ plačiausias buitinės technikos remonto tinklas Lietuvoje ir Latvijoje, operatyviai  reaguojantis į kliento pageidavimus, koncentruojasi į kliento poreikius ir paslaugų atlikimo kokybę."
Gediminas Jacevičius, UAB „AG Trade“, Serviso vadovas
Serviso skambučių centras
Beko-servisas Blomberg-servisas Gorenje-servisas Klausimai